انتخاب س

۰ نظر

پالایشگاه نسبت به هزینه کرد مسئولیت اجتماعی خود شفاف سازی کند

 نویسنده: احسان موحدنیا-شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبلغ ۲۲ میلیارد تومان تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در شهرستان بهبهان هزینه کرده است. این هزینه صرف امور فرهنگی‌، عمرانی، ورزشی، هنری، معیشتی، آموزش و پرورش و ...

طراحی :: حامد موثق پور