مخالفت مجلس با آبگیری یک سد | آبگیری سد چم‌شیر پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد

متخصص سدسازی و ژئوتکنیک گفت: آبگیری سد چم‌شیر علاوه بر نابودی اراضی کشاورزی پایین‌دست در شرق خوزستان، به حوزه زیست‌محیطی و زیست‌بوم‌ها نیز خسارات زیادی وارد می‌کند و حتی پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

استانداری خوزستان، بهبهان

۰ نظر
انصاف نیوز نوشت:

خوزستان همچنان بی استاندار؛ آیا تزلزل به نفع دولت است؟

گزینه های غیربومی با واکنش شدید مردم، نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی قرار گرفت به ویژه آنکه در سالهای اخیر برخی نگرانی ها در باره ی انتقال آب کارون ایجاد شده است انتصاب استاندار غیربومی این نگرانی ها را افزایش می دهد.

طراحی :: حامد موثق پور