400 ماموریت مرکز فوریت های پزشکی بهبهان در نوروز 94

به گزارش پایگاه خبری ” بهبهانما ” ، مرکز فوریتها پزشکی دانشکده علوم پزشکی در ایام نوروز سال 94 در مجموع 400 مورد ماموریت انجام داده که از این تعداد 278 ماموریت شهری ، 100 ماموریت جاده ای و 22 مامویت بین مراکز درمانی بوده است که بیماران قلبی و تنفسی با 68مورد ، بیماران داخلی با 40 مورد و بیماران تصادفی با 102 مورد بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند.

کد خبر : 2638