یک سوال و پیشنهاد برای امنیت بهبهان

آیا مردم عزیز شهرمان میدانند اکثر مسئولین کنونی شهرستان سابقه کار امنیتی و انتظامی رو دارند.

این روزها هر روز خبری ناگوار و وحشت برانگیز از وضعیت امنیت؛ اعم از سرقت و تیراندازی و…. به گوش میرسد و شهروندان عزیز مرتبا با پیام و تماس خواستار مطالبه این امر مهم و حیاتی دارند.

 

سوالی را مطرح و پیشنهادی را بیان می کنم:

آیا مردم عزیز شهرمان میدانند اکثر مسئولین کنونی شهرستان سابقه کار امنیتی و انتظامی رو دارند. امام جمعه محترم شهرستان از اولین مسئولین سپاه بهبهان بوده اند، نماینده محترم شهرستان ایام زیادی را فرمانده سپاه شهرستان بوده اند و برادران عزیز و انقلابی که با کوله باری از تجربه امروز بازنشسته شده اند و در شهرستان دلسوز انقلاب و نظام و شهرستان بوده و هستند و سرداران عزیزی که همین الان مشغول به خدمتند.

شورای محترم تامین شهرستان با تشکیل جلسه ای مهم و کاربردی از این عزیزان دعوت کنند و از تجربه و سابقه این افراد بهره لازم را ببرد. به جای متهم کردن همدیگر و ایجاد روحیه یاس و ناامیدی و رعب و وحشت با همدلی و اخلاص و هماهنگ یکدل و یک صدا و هماهنگ دست این عده قلیل و اشرار حرمت شکن را قطع کنیم. از امام جمعه، نماینده و فرماندار محترم تقاضای اقدام فوری و منطقی را داریم.

 

کد خبر : 11474