یک بهبهانی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان می‌شود؟

شنیده‌ها از مطرح شدن چند گزینه جدی برای تصدی سمت مدیرکل مسکن، راه و شهرسازی استان خوزستان حکایت دارد. 

بهبهان‌ ما: شنیده‌ها از مطرح شدن چند گزینه جدی برای تصدی سمت مدیرکل مسکن، راه و شهرسازی استان خوزستان حکایت دارد.

جدی ترین گزینه مطرح “عبدالمجید نژادصفوی” است که سابقه مدیرکلی راه و شهرسازی چند استان از جمله خراسان رضوی و سمنان را در کارنامه خود دارد.

بیشتر بخوانید:
فرماندار بهبهان منصوب شد
شریعتی در حاشیه استیضاح وزیر مسکن ، راه و شهرسازی