گپ و گفت گرم شریعتی و بذرپاش+عکس

1429445099046

شریعتی و بذرپاش در حاشیه جلسه علنی مجلس