گزینه معاونت فرمانداری بهبهان کیست؟!

بهبهان ما- ملک خدایی فرماندار سابق در روزهای آخر حضورش در بهبهان طی حکمی داخلی ورزشی را به عنوان سرپرست معاونت فرمانداری منصوب کرد. این حکم فاقد وزانت قانونی بود چرا که حکم معاونت فرمانداری باید به امضای استاندار خوزستان برسد نه فرماندار.
چند روز بعد از انتصاب ورزشی، ملک خدایی رفت و مظفری فرماندار بهبهان شد. فرماندار جدید در بدو ورود و در مصاحبه با بهبهانما از تغییر قریب الوقوع معاون فرماندار خبر داده بود حتی برخی معتقد بودند که مظفری، گزینه معاونت فرمانداری را با خودش به جلسه معارفه آورده بود!
در هر صورت فشارها و کشمکش های سیاسی بهبهان آنهم در آستانه انتخابات فرصت انتصاب معاون جدید را از مظفری گرفت.
مضاف بر آن تصادف فرماندار چند هفته قبل از برگزاری انتخابات و غیبت وی در آن برهه حساس، استاندار خوزستان را متقاعد کرد تا حکم ورزشی را به عنوان سرپرست معاونت فرمانداری امضا کند.
با انتصاب ورزشی شاهد بروز اختلافاتی بین فرماندار و معاونش بودیم که دامنه آن به جلسه‌ی خبرنگاران با فرماندار هم کشیده شد.
اگرچه رابطه حسنه ای بین استاندار و نماینده محترم شهرستان وجود دارد ولی بنظر نمی رسد نماینده محترم رضایت کافی برای انتصاب برخی افراد نزدیک به مظفری در سمت معاونت داشته باشد.
از دید نگارنده انتخاب معاون فرماندار می تواند تابع متغییر های عجیبی مانند انتخاب شهردار، رای اعتماد به وزیر کشور و ماندگاری شریعتی باشد!
در دوره ملک خدایی و بعد از بازنشستگی عبدالمطلبی نزدیک به یکسال کسی به عنوان معاون فرماندار بهبهان منصوب نشد. لذا امکان پذیرش استعفای ورزشی و عدم انتصاب معاون جدید تا ثبات متغیرهای گفته شده وجود دارد. همچنین ممکن است وساطت هایی برای بازگشت ورزشی به صندلی معاونت صورت گیرد.