کُندی روند انتصابات در خوزستان

استاندار خوزستان که خود جز اولین تغییرات دولت سیزدهم در رده استانداران محسوب می‌شد هنوز نتوانسته تیم مدیریتی استانداری را تکمیل کند و سمت‌های مهم استان همچنان توسط منصوبین دولت قبل اداره می‌شود که نمی‌دانند آیا قرار است بمانند یا بزودی تودیع شوند.

بهبهان‌ما- قریب به شش ماه از روی کار آمدن دولت حجت الاسلام ابراهیم رئیسی می‌گذرد و همچنان روند انتصابات رده‌های میانی و محلی خوزستان با کندی بسیار مواجه است.

استاندار خوزستان که خود جز اولین تغییرات دولت سیزدهم در رده استانداران محسوب می‌شد هنوز نتوانسته تیم مدیریتی استانداری را تکمیل کند و سمت‌های مهم استان همچنان توسط منصوبین دولت قبل اداره می‌شود که نمی‌دانند آیا قرار است بمانند یا بزودی تودیع شوند.

اغلب مدیران کل استانی و اکثر مدیران محلی در شهرستان‌ها بدون تغییر باقی مانده‌ و در برزخ ابقا یا تغییر قرار دارند. این وضعیت مدیریت و برنامه ریزی در استان را به شدت بی‌ثبات کرده است.

استاندار خوزستان در مصاحبه‌ای اذعان کرده روی هر مدیری برای تغییر دست می‌گذارد مدافعینی دارد گفته‌ای که علاوه بر هویدا کردن ضعف اقتدار مدیریتی در خلیلیان به شیوه های غیر متعارف بده بستانی اشاره می‌کند.

مدافعینِ مدیران، مفت و مجانی برای آنها کاری انجام نمی‌دهند و در قبال فشار و رایزنی برای ماندن و ابقا یک مدیر حتما انتظاراتی دارند که می‌تواند برای سیستم ایجاد هزینه کند.

در این بین برخی نمایندگان خوزستان از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و تلاش می‌کنند با ذکر خصایل و شایستگی‌های نداشته‌ی برخی مدیران مانع تغییر آنها شوند. به این صورت اختیار مدیران ضعیف عملا در دست نمایندگان قرار می‌گیرد.

متاسفانه برخی نمایندگان بر این باورند یک مدیر همراه و حرف گوش کن ولی ضعیف بسیار بهتر از انتصاب مدیر جدیدی است که مشخص نیست تا چه اندازه با نماینده هماهنگ است. به همین دلیل تلاش عده ای بر این است برخی مدیران را دست کم تا موعد انتخابات مجلس حفظ کنند که البته این موضوع نارضایتی مردم و حامیان دولت را به دنبال خواهد داشت.