کُندی روند انتصابات در بهبهان

فرماندار بهبهان به عنوان نماینده دولت در بهبهان بدون تغییر باقی مانده است، آن هم در شرایطی که اکثر فرمانداران استان تغییر کرده اند.

هشت ماه از شروع به‌کار دولت حجت الاسلام رئیسی می‌گذرد و تغییرات مدیریتی متناسب با دولت در شهرستان بهبهان با کُندی بسیار دنبال می‌شود.

غالب مدیران شهرستان همچنان از مدیران منصوب شده دولت دوازدهم هستند که نتوانسته‌اند عملکرد مناسب و رضایتمندی عمومی ایجاد کنند.

برخی از مدیران با شاخصه‌های تعریف شده در دولت سیزدهم فاصله و زاویه معناداری دارند ولی با این حال بنا به برخی مصالح، موانع یا دخالت‌ها همچنان روی کار هستند.

فرماندار بهبهان به عنوان نماینده دولت در بهبهان بدون تغییر باقی مانده است، آن هم در شرایطی که اکثر فرمانداران استان تغییر کرده اند.

اینکه علی رغم گذشت زمان زیاد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتصاب استاندار خوزستان- که اولین استاندار منصوب شده دولت بود- تغییر و تحول خاصی در فرمانداری و بخشداری‌های شهرستان بهبهان حاصل نشده جای سوال دارد. سوالی که البته پاسخ آن واضح است!

وقتی اکثر فرمانداران استان تغییر کرده اند و فرمانداران جدید از دولت جدید روی کار آمده اند، فرماندار منصوب دولت قبل به سان یک بیگانه تلقی می‌شود. لذا پیگیری برای حل مشکلات مردم، جذب اعتبارات، ارتباط گیری با مسئولین جدید استانی سخت خواهد شد و این برای شهرستان بهبهان فرصت سوزی محسوب می‌شود.

از طرف دیگر تجربه نشان داده مسئولی که در آستانه تغییر است نسبت به انجام وظایف قانونی بی‌میل می‌شود و از این حیث نیز مردم متضرر خواهند شد.

مردم هنوز اثر تغییر دولت را در بهبهان ندیده اند و این خود عامل دلسردی و ناامیدی از عملکرد دولت آقای رئیسی شده است.

بواقع به جز چند انتصاب حاشیه ساز، سمت های مهم دولت در بهبهان همچنان در اختیار مدیران قبلی است که در برزخ ماندن یا رفتن باقی مانده اند.

ذکر این نکته هم ضروری است که تغییر مسئولین و انتصاب افراد توانمند هم‌راستا با دولت شرط لازم برای پیشرفت شهرستان است ولی کافی نیست.

 

انتصاب فرمانده سپاه بهبهان
انتصاب فرمانده جدید نیروی انتظامی بهبهان