کشتی گیر بهبهانی به نیم نهایی مسابقات بلغارستان رسید

به گزارش پایگاه خبری ” بهبهانما ” کشتی گیر شایسته بهبهانی تیم ملی کشتی فرنگی به نیم نهایی مسابقات بین المللی بلغارستان رسید.

سید مصطفی صالحی زاده کشتی گیر وزن 98 تیم ملی با شکست حریفانی از رومانی و ترکیه به نیم نهایی این مسابقات رسید است .

برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.