لحظاتی پیش

کاندیدای بیست و هفتم هم نام نویسی کرد

به گزارش بهبهانما، دقایقی پیش سید فریدون جلوزاده در انتخابات بهبهان نام نویسی کرد.

جلوزاده بیست و هفتمین کاندیدای بهبهان است.

وی عضو شورای شهر امیدیه است.