فیش های نجومی به بهبهان رسید

پاداش 150 میلیونی برای اعضای هیئت مدیره سیمان بهبهان

سيمان بهبهان نيز از ديگر شركت‌هاي مجموعه شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي است، اين شركت نيز در مجمع سال 95 خود پاداش 150 ميليون توماني را براي اعضاي هيئت مديره خود در نظر گرفت.

بهبهانما– روزنامه جوان گزارش یک امروز خود را به موضوع فیش های نجومی در شرکت شستا وابسته به تأمین اجتماعی اختصاص داده است. جوان در این گزارش با عنوان « سلسله‌ پاداش‌های نجومي در شستا » با اشاره به پاداش پرداختی در 9 شرکت سیمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی نوشت:« در شرايطي كه شركت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي معروف به شستا يك مجموعه دولتي زير نظر وزارت كار به شمار مي‌آيد اما این مجموعه در مجامع شركت‌هاي بورسي‌اش اين روزها در حال پرداخت پاداش‌هاي نجومي به اعضاي هيئت مديره است، به طوري كه تنها در9 شركت سيماني‌اش كه 45 نفر عضو هيئت مديره موظف دارد، در حدود يك ميليارد و 300ميليون تومان پاداش پرداخت كرده است.

سازمان تأمين اجتماعي وظايف خطيري را در حوزه درمان و تأمين اجتماعي پايه يا عمومي كشور بر عهده دارد و همین الان هم برای پرداخت حقوق بازنشستگی با مشکل مواجه است از اين رو از طريق حق بيمه‌هايي كه طي ساليان متمادي دريافت كرده است سرمايه‌گذاري‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در تمامي گروه‌هاي اقتصادي اعم از سيمان، دارو، پتروشيمي، حمل و نقل و… انجام داده است تا به بدين واسطه بتواند با ازدياد دارايي‌هايش بر فقر و نابرابري‌ها در جامعه فائق‌ آيد.

در حالي كه اذهان عمومي اين روزها روي مقوله فيش‌هاي نجومي مديران دولتي معطوف است اين روزها اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي بورسي دولتي در رهگذر برگزاري مجامع شركت‌ها در حال دريافت «پاداش‌هاي نجومي» هستند.

در حالي افكار عمومي و بزرگان نظام از پرداخت «حقوق‌هاي نجومي» به برخي از مديران دولتي خشمگين هستند كه برخي از مديران دولتي، همچون مجموعه سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي (‌شستا) اين روزها علاوه بر دريافت دستمزد معمولشان در رهگذر برگزاري مجامع شركت‌هاي بورسي كه همه ساله در تيرماه برگزار مي‌شود، در حال دريافت پاداش‌هاي نجومي با عنوان پاداش اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي دولتي بورسي هستند.

در شرايطي كه اين روزها كارگران حداقل دستمزد‌بگير سعي مي‌كنند با دستمزد 812 هزار توماني خود حداقل هزينه‌هاي بيش از 2 ميليون توماني را مديريت كنند، در مجامع شركت‌هاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي مديران براي عملكردي كه به مراتب از سال‌هاي گذشته ضعيف‌تر بوده است، پاداش‌هاي نجومي مي‌گيرند.

*پاداش 150 میلیون تومانی سیمان بهبهان

سيمان بهبهان نيز از ديگر شركت‌هاي مجموعه شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي است، اين شركت نيز در مجمع سال 95 خود پاداش 150 ميليون توماني را براي اعضاي هيئت مديره خود در نظر گرفت.

همچنين سيمان خوزستان از ديگر شركت‌هاي سيماني متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است، اين در حالي است كه اين شركت نيز در مجمع سال 95 خود پاداش 160 ميليون توماني را براي اعضاي هيئت مديره خود در نظر گرفت.

جوان

*پاداش 170 ميليوني شركت سيمان فارس‌نو

به طور نمونه پاداش هيئت مديره شركت سيماني فارس‌نو (فيروزآباد) كه زيرمجموعه هلدينگ سيماني فارس و خوزستان است و اين هلدينگ نيز زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي است، در مجموع سال 95 بالغ بر 170ميليون بوده است كه اگر بين پنج عضو هيئت مديره تقسيم كنيم به هر يك از اعضا 34 ميليون پاداش مي‌رسد كه تقريباً معادل 43 برابر حقوق يك كارگر حداقل‌بگير در جامعه است.

* پاداش 230 ميليوني شركت سيمان قائن

از سوي ديگر سيمان قائن وابسته به سيمان تأمين است كه سيمان تأمين نيز وابسته به سازمان تأمين اجتماعي است.شركت سيمان قائن در مجمع ارديبهشت ماه سال 95 خود به رغم كاهش سود و كاهش قيمت سهام روي تابلوي بورس مبلغ 230 ميليون تومان پاداش بين اعضاي هيئت مديره تقسيم كرد، اين در حالي است كه سيمان قائن يكي از شركت‌هاي كوچك سيماني كشور به شمار مي‌آيد و تصويب چنين پاداش بالايي حيرت‌انگيز است.در واقع شركت سيمان قائن كه يكي از زيرمجموعه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي است به هر عضو هيئت مديره خود به طور ميانگين 46ميليون تومان پاداش پرداخت كرده كه تقريباً معادل 57 برابر حقوق ماهانه يك كارگر است.

* پاداش 144ميليون تومانی شركت سيمان صوفيان

همچنين شركت سيمان صوفيان يكي ديگر از شركت‌هاي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است. بدين ترتيب اين شركت را بايد دولتي به شمار آورد و به ياد داشت كه سرمايه اين شركت از محل حق بيمه ده‌ها ميليون كارگر تأمين شده است. پاداش هيئت مديره شركت سيمان صوفيان در تاريخ برگزاري مجمع، در سال 94 حدود 144ميليون تومان مصوب شد، اين در حالي است كه اين پاداش هيچ تناسبي با عملكرد شركت نداشته است.

*سایر شرکت های سیمان

شركت سيمان شاهرود نيز در مجمع سال 95 خود كه در خرداد ماه سال جاري برگزار شد پاداش 50 ميليون توماني را براي اعضاي موظف هيئت مديره خود در نظر گرفت.

همچنين شركت صنايع سيمان غرب نيز سهامدار عمده‌اش شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان است. همانطور كه مي‌دانيم هلدينگ سيماني فارس و خوزستان نيز در كنار سيمان تأمين از هلدينگ‌هاي بزرگ سيماني زير نظر شستا به شمار مي‌رود.

شركت صنايع سيمان غرب نيز در مجمع سال جاري خود كه در 26- 2- 95 برگزار شد پاداش 140 ميليون توماني را براي اعضاي هيئت مديره در نظر گرفت. سيمان ني ريز نيز از ديگر شركت‌هاي شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان به شمار مي‌رود، اين در حالي است كه اين شركت نيز در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 29- 12- 94 كه در تاريخ 20- 2- 95 در ساختمان شركت بين‌المللي بازرسي كالاي تجاري برگزار شد، پاداش 160 ميليون توماني را براي اعضاي هيئت مديره لحاظ كرد. سيمان بجنورد نيز از ديگر شركت‌هايي است كه سهامدار عمده‌اش سازمان تأمين اجتماعي است و در مجمع سال 95 خود پاداش 140 ميليون توماني را براي اعضاي موظف هيئت مديره لحاظ كرد.