استاندار خوزستان:

هیچ مدیری حق شکایت از خبرنگاران ندارد.

بهبهان ما – استاندار خوزستان در مراسم روز خبرنگار، با بیان اینکه مدیران باید تحمل نقدهای مطرح شده در رسانه ها و سایت ها و فضای مجازی را داشته باشند از مدیران دستگاه های اجرایی خواست که تحت هیچ شرایطی علیه رسانه ها و خبرنگاران طرح شکایت نکنند.

غلامرضا شریعتی با تاکید بر احترام به خبرنگاران و رسانه های استان افزود: یکی از اصول ما عدم شکایت از خبرنگاران، مطبوعات و رسانه هاست؛ حتی با فرض اینکه نقصان و کوتاهی از سوی رسانه ها اتفاق افتاده باشد.

کد خبر : 11355