همایش استانی تعزیه به میزبانی بهبهان

به گزارش بهبهان ما ؛ جلسه هماهنگی هشتمین همایش استانی تعزیه و آیین های نمایشی محرم در مورخه 17/8/93 در محل فرمانداری با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد اجرایی همایش برگزار شد.

در این جلسه هماهنگی ها و پیش بینی های لازم در خصوص اجرای برنامه ، تدارکات ، پشتیبانی ، تبلیغات صورت گرفت که البته این جلسه بعنوان یک جلسه مقدماتی برگزار شد و بناست جهت هماهنگی های بیشتر جلسات بعدی نیز دایر شود.

هشتیمن همایش استانی تعذیه و آیین های نمایشی محرم بناست در دهه دوم صفر در شهرستان بهبهان برگزار شود.

از طریق فراخوان اداره کل ارشاد و آثار به شهرستان بهبهان به عنوان دبیرخانه ارسال و در مرحله اول داوری 10 اثر پذیرفته خواهد شد که 6 اثر آن به صورت میدانی و 4 اثر آن بصورت صحنه ای اجرا خواهد شد. همایش در 5 روز اجرا می شود که روز پنجم اختتامیه مراسم برگزار می شود.