نمودار انتخاباتی اصلاح طلبان+عکس

خبر روزنامه اعتماد در باره ساختار مورد نظر اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس آینده به صورت نمودار زیر خلاصه شده است. شوراي راهبردي انتخابات اصلاحات به رياست سيد عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور دولت اصلاحات تشكيل شده است و اعضای آن عبارتند از حسين مرعشي، مرتضي حاجي، آذر منصوري، علي صوفي، عبدالله ناصري و يك عضو نزديك به اعتماد ملي از شوراي مشورتي و محسن رهامي، احمد حكيمي‌پور و حسين كمالي.پارس‌نیوز، خبر روزنامه اعتماد در باره ساختار مورد نظر اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس آینده را به صورت نمودار زیر خلاصه کرده است. شوراي راهبردي انتخابات اصلاحات به رياست سيد عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور دولت اصلاحات تشكيل شده است و اعضای آن عبارتند از حسين مرعشي، مرتضي حاجي، آذر منصوري، علي صوفي، عبدالله ناصري و يك عضو نزديك به اعتماد ملي از شوراي مشورتي و محسن رهامي، احمد حكيمي‌پور و حسين كمالي.

1429422155047

کد خبر : 2796