ناتوانی شهرداری بهبهان در ایجاد درآمد پایدار

یکسال پیش در کوران انتخاب شهردار بهبهان، مهمترین سوال اعضای شورای شهر از گزینه‌های تصدی این سمت، نحوه درآمدزایی پایدار برای شهرداری بهبهان بود.

احسان موحدنیا: یکسال پیش در کوران انتخاب شهردار بهبهان، مهمترین سوال اعضای شورای شهر از گزینه‌های تصدی این سمت، نحوه درآمدزایی پایدار برای شهرداری بهبهان بود.

اغلب افرادی که به دعوت اعضای شورا آمدند و رفتند، درآمد شهرداری را در ارزش افزوده و عوارض خلاصه کردند و شورانشینان نیز این روش‌ها را سنتی و معمولی می‌دانستند.

حالا یکسال گذشته، خوب است اعضای شورا به افکار عمومی توضیح دهند که چه شیوه نوینی برای درآمدزایی ابداع شده است؟ چند درصد از عوارض آلایندگی بهبهان جذب شده است؟ کدام طرح زیرساختی در شهر بهبهان افتتاح شده است؟ کدام معبر اصلی درون شهر زیر آسفالت رفته است؟ مبلمان شهری بهبهان چه تغییری کرده است؟ پیشرفت برنامه ۴ ساله شورای شهر که در طلیعه تشکیل شورا منتشر شد چند درصد است؟ و مهمتر از همه آیا رضایت مردم و پرسنل زحمت کش شهرداری از عملکرد شهردار و شورای شهر پایش شده است؟

افکار عمومی منتظر دریافت پاسخ شفاف از سوی اعضای شوراست هرچند وضعیت موجود شهر خود گویای همه چیز است.