صبح امروز

میری در انتخابات مجلس ثبت نام کرد

به گزارش بهبهانما از فرمانداری، سید سعید میری دهمین کاندیدای ثبت نامی انتخابات مجلس شد.

روز سوم انتخابات ساعتی پیش آغاز شد که میری کاندیدای دوره قبل با حضور در ستاد انتخابات شهرستان ثبت نام کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی می شود