بهبهان شهردار کت و شلواری نمی خواهد!

منتخبین شورای شهر، پیام 29 اردیبهشت مردم را بشنوند!

بهبهان ما- اپیزود اول: یکی از گزینه های محتمل رئیس جمهور برای تصدی پست وزارت ارتباطات، یک جوان دهه‌ی شصتی است. بدون شک اعتماد رئیس جمهور برای سپردن مسئولیت به جوانان، بیانگر توانایی و لیاقت آنها برای پذیرش سمت های رده بالای کشور است.
اپیزود دوم: با وجود حضور شخصیت های سیاسی صاحب نام و باسابقه، مردم در انتخابات اخیر ترجیح دادند، چیدمان شورای شهر بهبهان را به گونه تنظیم کنند تا دست برتر را جوانان داشته باشند. اعتماد به جوانان بدون شک، وجه تمایز این انتخابات با انتخابات های دیگر بود.
اپیزود سوم: گزینه های زیادی توسط منخبین مردم در شورا به عنوان شهردار مطرح شده اند که به زودی برای ارائه برنامه‌ی خود به صحن شورا دعوت می شوند، در بین آنها جوانان باتجربه، خلاق و توانمندی حضور دارند.

واقعیت این است بهبهان در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر به شهرداری توانمند با مدیریت جهادی و پر تلاش نیازمند است. سپردن مسئولیت شهرداری به مدیران کت و شلواری و پشت و میز نشین یا افرادی امتحان پس داده، مطمئنا کارساز نیست. انتخاب شهرداری سیاسی که محصول لابی و فشار سیاسیون و سرمایه داران باشد، لطمه ای جبران ناپذیر به مدیریت شهری بهبهان وارد می کند.
امیدواریم اعضای شورای شهر بویژه جوانان شورا با همدلی و وفاق فردی توانمند و لایق را برای سمت مهم شهرداری انتخاب کنند.