پیگیری کسب مجوز رشته دندانپزشکی

محمدطلا مظلومی نماینده مردم شریف شهرستان‌های بهبهان و آغاجاری و دکتر رمضان احدی رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان در مجلس، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد دانشکده علوم پزشکی بهبهان در سال ۱۴۰۲، نیازمندی‌های دانشکده را نیز به اطلاع وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رساندند.

سارا اشتهار– نماینده و رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان به منظور ارتقا مراکز درمانی و آموزشی شهرستان بهبهان با وزیر بهداشت دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، محمدطلا مظلومی نماینده مردم شریف شهرستان‌های بهبهان و آغاجاری در مجلس به همراه دکتر رمضان احدی رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان با دکتر عین الهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دیدار کردند.

در این دیدار، محمدطلا مظلومی نماینده مردم شریف شهرستان‌های بهبهان و آغاجاری و دکتر رمضان احدی رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان در مجلس، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد دانشکده علوم پزشکی بهبهان در سال ۱۴۰۲، نیازمندی‌های دانشکده را نیز به اطلاع وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رساندند.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علاوه بر تقدیر از مجموعه دانشکده برای پیشبرد اهداف دولت و توجه ویژه به توسعه‌ی زیرساخت‌های درمانی و آموزشی شهرستان بهبهان، اعلام کرد که پروژه‌های شاخص دانشکده علوم پزشکی بهبهان باید به سرعت اجرا شوند.

نماینده بهبهان - وزیر بهداشت

نماینده بهبهان – وزیر بهداشت

وی با بررسی پروژه دانشکده دندانپزشکی بهبهان و زیرساخت‌های آموزشی درمانی، موافقت خود را برای تسریع در ساخت دانشکده دندانپزشکی بهبهان و اهدای مجوز رشته دندانپزشکی به شهرستان بهبهان اعلام کرد.

دکتر عین الهی، با بررسی درخواست اهالی منصوریه، آب امیری و جولکی در سفر اردیبهشت ماه خود به شهرستان بهبهان و مشاهده مستندات دانشکده علوم پزشکی بهبهان، با ارتقای مراکز درمانی آن‌ها موافقت نمود.

وی، در ادامه جلسه با بررسی مستندات پروژه مرکز جامع سرطان ام البنین با تقدیر از خیرین محترم، اعلام کرد که پروژه مذکور در شهرستان بهبهان اجرا خواهد شد و از تسریع اهدای مجوزهای لازم به دانشکده علوم پزشکی بهبهان خبر داد.

در پایان جلسه، دکتر عین الهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر کادر سازی نیروهای بالینی حوزه دانشکده علوم پزشکی بهبهان تأکید کرد.

 

بیشتر بخوانید:
بودجه دانشکده‌های علوم پزشکی مستقل ماند