كشف و انهدام مواد غذایی فاسد و غیر قابل استفاده در بهبهان

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، پیرو گزارشات مردمی مبنی بر توزیع مواد غذایی تاریخ گذشته در یکی از انبارهای توزیع  مواد غذایی شهرستان ، کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی  به محل مذکور مراجعه نمودند و با مقادیر زیادی انواع و اقسام مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته شامل : انواع و اقسام کنسرو ، نوشیدنی ، سس مایونز و … و همچنین  افرادی که اقدام به پاک نمودن تاریخ تولید و انقضای مواد غذایی و درج تاریخ جدید می نمودند مواجه شدند

کارشناسان بهداشت محیط با هماهنگی نیرو انتظامی ، نماینده اماکن و  قاضی تعزیرات و حضور ایشان در محل ، مواد غذایی غیر قابل استفاده صورتجلسه و ابزار آلات تخلف ضبط و مکان مذکور نیز پلمپ گردید و پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شد. و  نهایتا با حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای انقلاب و عمومی بهبهان مبنی بر معدوم سازی مواد غذایی فاسد و غیر قابل استفاده در روز شنبه مورخ 20/4/94  مواد غذایی فاسد معدوم و  انبار مذکور نیز تا اطلاع ثانویی پلمپ گردید.

کد خبر : 3558