فرماندار بهبهان منصوب شد

صادق خلیلیان استاندار خوزستان در احکامی جداگانه سه فرماندار و یک معاون مدیرکل را منصوب کرد.

در مراسمی با حضور سید احمد موالی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان حبیب عفری مفرد فرماندار پیشین هویزه تودیع و ایاد مطوری به عنوان سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان معارفه شد.

همچنین با حضور رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در شهرستان بهبهان از زحمات یوسف زمانی اصل تقدیر و رستم عیدی پور به عنوان سرپرست جدید این فرمانداری معارفه شد.

در انتصابی دیگر و با حضور معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان شهبازی آزاد به عنوان سرپرست جدید فرمانداری رامهرمز معارفه و از هرمز بهاروند فرماندار پیشین تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است طی حکمی از سوی استاندار خوزستان محمد رضا قاسمی به عنوان معاون مدیر کل برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان منصوب شد.