ظفری از دانشکده پزشکی بهبهان رفت

تیم فعلی دانشکده پزشکی بهبهان ، از اواسط دولت دهم تا کنون سکاندار بهداشت و درمان شهرستان است.

به گزارش بهبهانما، معاونت توسعه و پشتیبانی دانشکده پزشکی تودیع شد.

ظفری از زمان تصدی معاونت اقدامات موثری از جمله پیگیری تصویب چارت تشکیلاتی دانشکده داشته است. ولی همواره انتقادات بسیار جدی به حوزه عملکردی وی معطوف و بسیاری از کارمندان حوزه بهداشت و درمان شهرستان نسبت به برخی اقدامات وی از جمله بحث استخدام های صورت گرفته ، منتقد بوده اند.

تیم فعلی دانشکده پزشکی بهبهان ، از اواسط دولت دهم تا کنون سکاندار بهداشت و درمان شهرستان است.

بسیاری از کارمندان حوزه بهداشت و درمان شهرستان نسبت به برخی اقدامات ظفری از جمله بحث استخدام های صورت گرفته، کارانه و … منتقد بودند.

تودیع ظفری

تودیع معاون توسعه و پشتیبانی دانشکده پزشکی بهبهان

بهر صورت در جلسه ی با حضور دکتر زارع زاده سرپرست دانشکده از زحمات مهندس ظفری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده تقدیر و تشکر شد.

این جلسه با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی ، دکتر زارع زاده  ، معاونتهای بهداشت ، درمان ، دانشجویی فرهنگی ، روئسای بیمارستانهای تابعه و مسئولین واحدهای ستادی دانشکده  در دفتر سرپرست دانشکده  برگزار گردید.

در ابتدا این جلسه دکتر زارع زاده با اشاره به نقش بارز مهندس ظفری در پایه گذاری دانشکده علوم و پیگیریهای فعالانه امور در سطح وزارت از تلاشهای ایشان تقدیر و تشکر نمودند و برای وی در سمت جدید  (در مرکز اداره بودجه و پایش عملکرد وزارت ) در سطح وزارتخانه  آرزوی موفقیت کردند و ابراز امیدواری کردند که با توجه به اینکه ایشان در سطوح بالاتر خدمت خواهند نمود همچنان بتوانند از وجود ایشان در پیشبرد اهداف دانشکده  بهره ببرند. در ادامه مهندس ظفری ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری پرسنل دانشکده علوم پزشکی در طول دوران خدمت ایشان گزارشی از اهم اقدامات خویش از جمله : تصویب چارت تشکیلاتی و استقلال بودجه ای و … ارائه دادند.

در پایان جلسه نیز از مهندس ظفری  با اهداء لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.