طرح جامع شهر بهبهان و مغایرت های مشکل دار آن!

بخش‌هایی از بهبهان در طرح جامع خارج از حریم اعلام شده در حالی که قبلا در حریم شهر قرار داشته است. همین موضوع و موضوعات مشابه مشکلات فراوانی را برای مردم و برخی دستگاه‌ها ایجاد کرد.

احسان موحدنیا- طرح جامع، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، به سازی و اولویت های مربوط به آن ها تعیین شده و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد و برحسب ضرورت، قابل تجدیدنظر خواهد بود. طرح‌های جامع شهرها به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی و توسط مهندسین مشاور انجام می‌شود.

طرح جامع شهر بهبهان که از سال ۱۳۸۸ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته بود در سال ۱۳۹۳ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان تصویب و در همان سال به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان ابلاغ شد.

شورای پنجم بهبهان در سال ۹۶ و در حالی که فقط ۱۲ روز از شروع به کار خود را سپری می‌کرد حدود ۱۰۰ مغایرت اجرایی و عملی به این طرح گرفت.

به عنوان مثال بخش‌هایی از بهبهان در طرح جامع خارج از حریم اعلام شده در حالی که قبلا در حریم شهر قرار داشته است. همین موضوع و موضوعات مشابه مشکلات فراوانی را برای مردم و برخی دستگاه‌ها ایجاد کرد.

اشخاص حقیقی که از طریق مصوبات شورای عالی شهرسازی دچار خسران و ضرر می‌شدند به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند. دیوان عدالت اداری نیز برای تعیین تکلیف از شورای نگهبان در خصوص طرح جامع شهر بهبهان استعلام کرد. شورای نگهبان شهریورماه ۱۴۰۰ نظر خود را به شرح ذیل اعلام کرد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.

این نظر در دیوان عدالت اداری مبنای تصمیم است و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری چنان‌چه مغایر با این نظر باشند ابطال خواهند شد.

لازم است وزارت مسکن و شهرسازی‌، اداره کل مسکن و شهرسازی و ناظر طرح جامع شهر بهبهان پاسخگو باشند که دلیل مغایرت‌های عجیب و غریب با وضع موجود بهبهان چیست؟