شورای ششم بهبهان و نیاز به تصمیمی ویژه

نتیجه طرح سوال تعدادی از اعضای شورای شهر از شهردار بهبهان گفته بود: فرصتی چند ماهه به شریف پور داده شد و بعد از این مدت عملکرد ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بهبهان‌ما- احسان موحدنیا- با گذشت بیش از یکسال از شروع به کار شورای ششم بهبهان از رئیس شورا تقاضا می‌شود در اسرع وقت و در نشستی خبری گزارش عملکردی در حوزه‌های درآمد و مخارج شهرداری، تحقق برنامه های شورا و عملکرد شهردار برگزار نمایند.

بهبود عملکرد شهرداری در حوزه‌هایی چون درآمد زایی، پارک‌ها و فضای سبز، سرویس‌های بهداشتی امور حمل و نقل و ترافیک، زیبا سازی شهری، بافت قدیم، کانالهای روباز، آسفالت، ترمینال برون شهری برنامه های فرهنگی و اجتماعی، سایت پسماند و راه اندازی مجدد غرفه های بازیافت تقاضاهایی جدی و مورد مطالبه است.

لازم است شورای ششم که از ابتدا مدعی برنامه محوری بوده و در طلیعه شورا برنامه‌ای را تنظیم کرده بود، پاسخ دهد چه اقدام موثری در خصوص اجرای رئوس این برنامه انجام داده است؟

چندی پیش جهانبخش شهرویی عضو شورای شهر بهبهان در پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه طرح سوال تعدادی از اعضای شورای شهر از شهردار بهبهان گفته بود: فرصتی چند ماهه به شریف پور داده شد و بعد از این مدت عملکرد ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:
چند سوال از شهرداری و سرمایه گذار طرح آیت الله وحید بهبهانی!