نماینده سابق هم به کورس انتخاباتی پیوست

شریعتی از تهران در انتخابات حوزه بهبهان ثبت نام کرد

به گزارش بهبهانما، محمد باقر شریعتی هم از تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه بهبهان ثبت نام کرد.

شریعتی ، نماینده فعلی بهبهان کاندیدای بیست و دوم بهبهان شد.

شهرداری بهبهان، کارمند استانداری خوزستان ، مشاور شهردار اهواز، مدیر عامل شرکت یاس خرمشهر از جمله سوابق وی است