سیف الله علی نژاد رئیس شورای شهر بهبهان شد.

با رای اعضای شورای شهر، سیف الله علی‌نژاد رئیس جدید شورای شهر بهبهان شد.

با رای اعضای شورای شهر، سیف الله علی‌نژاد رئیس جدید شورای شهر بهبهان شد.

جلسه انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای شهر بهبهان برای سال دوم در صحن شورای شهر بهبهان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور همه اعضای شورای شهر تشکیل شده بود، پس از بحث و بررسی آقایان علی نژاد به عنوان ریاست شورا، قنواتی به عنوان نایب رئیس و شهروئی به عنوان منشی و خزانه دار شورا برگزیده شدند.

پیش از علی نژاد ریاست شورای شهر بر عهده قنواتی بود.

نویسنده: سارا اشتهار

بیشتر بخوانید

طرح جامع شهر بهبهان و مغایرت های مشکل دار آن!