صبح امروز

سیدی به جمع کاندیدای انتخابات مجلس پیوست

به گزارش بهبهانما، چهارمین روز ثبت نام داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

لحضاتی پیش هاشم سیدی با حضور در ستاد انتخابات شهرستان ثبت نام خود را قطعی کرد.

سیدی کاندیدای دوره نهم مجلس از حوزه بهبهان بوده است.