با حکم استاندار خوزستان:

سرپرست بخشداری زیدون و مرکزی بهبهان منصوب شدند

صادق خلیلیان استاندار خوزستان، با صدور احکام جداگانه سرپرستان بخشداری زیدون بهبهان و بخشداری مرکزی بهبهان را منصوب کرد.

انتصاب

احسان موحدنیا| صادق خلیلیان استاندار خوزستان، با صدور احکام جداگانه سرپرستان بخشداری زیدون و مرکزی در بهبهان را منصوب کرد.

به موجب این احکام مهدی حجت به عنوان سرپرست بخشداری زیدون بهبهان و احمد شجاعی به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بهبهان منصوب شدند.

مهدی حجت از فعالین سیاسی و فرهنگی و کارمند بخشداری مرکزی بهبهان است وی سابقه مشاور جوان فرماندار بهبهان را در کارنامه خود دارد.

مهدی حجت سرپرست بخشداری زیدون

عکس: مهدی حجت سرپرست بخشداری زیدون – نفر اول سمت راست- مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس بهبهان

احمد شجاعی نیز پیش از انتصاب مسئولیت بخشداری تشان را عهده دار بود.

زیدون در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی بهبهان واقع است.

 

بیشتر بخوانید:
شائبه دخالت در انتصابات!