با حضور در فرمانداری

سالاری ، گوهری و کشت زر در انتخابات ثبت نام کردند

به گزارش بهبهانما از فرماندار بهبهان سه نامزد دیگردر انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند

سالاری، گوهری و کشت زر با حضور در ستاد انتخابات بهبهان در انتخابات ثبت نام کردند

اخبار تکمیلی به اطلاع می رسد