رکود اقتصادی/ دکتر پاداش

اگر کشوری در سطح وسیعی از فعالیت های اقتصادی توان عملیاتی خود را از دست داده و این پدیده مدت زمان زیادی به طول انجامد و درمان نشود ،رکود اقتصادی اتفاق می افتد .

در چنین شرایطی درآمد خانوارها به شدت کاهش یافته و قدرت خرید و تقاضای آنها با مشکل جدی روبرو شده که در چنین فرایندی کاهش حجم تولید امری قطعی و مسلم است.

نتیجه نهایی این ساختار اقتصادی بیمار ،پیدا شدن “اضافه تولید”یعنی بازار بدون مشتری کالاهاست.بنابراین تعطیلی کارخانه ها ،بیکاربودن نیروی فعال کشوری که به نوبه خود منجر به عدم فروش کالاها و بحران بسیار وخیم اقتصادی می شود ،دور از انتظار نیست.

🛑مهم ترین عوامل بروز رکود اقتصادی در ایران ::

۱_تحریم های نفتی
۲_تحریم های مالی (تحریم بانک ها)
۳_تحریم شرکت های ایرانی

این تحریم ها به چندین طریق به رکود اقتصادی ایران منجر شده اند که از جمله می توان به ::

کاهش شدید درآمدهای نفتی
جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن
حاکمیت نظام چند نرخی ارز
سخت ترشدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک

در گفتمان آتی ،اقتصاد مبتنی بر نفت را که یکی از عوامل اساسی چنین وضعیتی (رکود اقتصادی )ست را مورد بررسی قرار می دهیم.

کد خبر : 11368