دیدگاه نماینده محترم بهبهان در خصوص تغییرات دانشگاه خاتم الانبیا(ص) +عکس

به گزارش بهبهانما متنی که در زیر مشاهده می کنید، عین مصاحبه اختصاصی 4 ساعته جناب آقای شریعتی نماینده مردم شریف بهبهان و حومه می باشد. این مصاحبه در ویژه نامه سایه تهران به تاریخ دوشنبه 8 تیرماه 1394 منتشر شده است. شریعتی و خاتم2

“آقای شریعتی خاطر نشان ساخت اگر بیاد بیاورید استخدام های اول در سال گذشته در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان تماما در دست بهبهانی ها بود قبل از مدیریت فعلی حدود 100 نفر توسط مدیران مربوطه در گذشته استخدام شده انداما بعد از آن و در زمان مدیریت فعلی که غیر بومی است بدلیل فقدان استخدام رسمی و قراردادی تا اندازه ای تعداد استخدام ها محدود شد و حتی متوقف گردید و با تاسیس شرکت خصوصی طبق دستور هیئت امنا دانشگاه نیروهایی جذب شدند. حتی 9 نفر از پرسنل قدیم دانشگاه را اخراج کردند که بوسیله مدیریت فعلی با همشریعتی و خاتماهنگی اداره کار مجددا دعوت به کار شــدند

ضمنا توسط مسئولین گذشته شهرستان بنا به ضروریات افرادی به این دانشگاه جهت استخدام معرفی شدند و طبیعی است که از طرف اینجانب هم بعضا معرفی شده اند که بیکار بوده اند و نیازمند. البته با هماهنگی اداره کار و مسئولین شهرستان از جمله فرماندار وقت . فرزندان این آب و خاک بوده اند که بکار گمارده شده اند که تحصیلکرده بوده اند ضمنا باید توجه داشت

عده زیادی روزانه برای استخدام به من مراجعه می کنند اما شرمنده هستم و دستم خالی است امیدوارم با رفع مشکلات شاهد استخدام های بیشتری باشیم زیرا علت اصلی این اعتراضات بیکاری بیش از حد در جامعه است ما اکنون حدود 12 هزار بیکار در بهبهان و شاید بیشتر داریم . مگر می شود اکنون دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا که مدیریت خوب آن را اداره می کند تغییر دهیم علت اصلی اعتراض مردم نسبت به این دانشگاه مشکل بیکاری است البته قطعا مدیریت این دانشگاه کاستی هایی دارد اما متاسفانه عده ای هستند که بخاطر جاه طلبی و تکیه بر کرسی مدیریت دانشگاه به جو سازی و شایعات کذب علیه مدیریت فعلی دست می زنند در حالی که دغدغه اشان نه مردم و نه دانشگاه است بلکه فقط و فقط مقام پرستی است.”

کد خبر : 4537