دو شعبه کیفری و حقوقی به شعب دادگاه‌های بهبهان اضافه شد

شعب ۵ حقوقی و ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ در روزهای اخیر آغاز به کار نموده است

 

با تلاش های دکتر روح الله زندی رئیس محترم دادگستری بهبهان و با موافقت رئیس کل محترم دادگستری استان خوزستان دو شعبه کیفری و حقوقی به شعب دادگاه های بهبهان اضافه شد.

شعب ۵ حقوقی و ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ در روزهای اخیر آغاز به کار نموده است که اضافه شدن این شعب نقش بسزایی در جلوگیری از اطاله دادرسی و بررسی دقیق تر پرونده‌ها خواهد داشت.

 

پ.ن:

امیدواریم با اضافه شدن این شعب بررسی پرونده های مهم شهرستان بویژه در حوزه مفاسد اقتصادی با سرعت بیشتری انجام شود.