معاون رئیس جمهور

در بحث پتروشیمی بهبهان تمام دولت در کنار محیط زیست قرار گرفت.

در بحث پتروشیمی بهبهان تمام دولت در کنار محیط زیست قرار گرفت. وی با تاکید بر میثاق اعضای هیات دولت مبنی بر اینکه هیچ پروژه‌ای بدون مجوز محیط زیستی اجرا نشود، مقابله با ساخت پتروشیمی بهبهان را حاصل همین مساله دانست

رییس سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز و در جمع خبرنگاران گفت: در دولت تاکید شده که کلنگ هیچ پروژه فاقد گزارش ارزیابی زیست‌ محیطی به زمین زده نشود. اینکه این روال در دولت‌های بعد نیز تداوم داشته باشد و اینکه چه تضمینی وجود دارد برخی پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌ محیطی که در این دولت متوقف شده‌اند، در دولت بعدی هم ادامه یابد یک بحث قانونی است. برای این منظور در حال بازنگری قوانین موجود هستیم که از جمله آن بازنگری قانون حفاظت از مناطق چهارگانه است. در واقع دنبال قانونمند کردن آن هستیم، مجلس هم به این مقوله توجه ویژه دارد.

سلاجقه- پتروشیمی بهبهان

 

سلاجقه در ادامه گفت: این دولت با اینکه تا به امروز شعارهای محیط زیستی نداده است اما یکی از محیط زیستی‌ترین دولت‌ها است. به عنوان نمونه در بحث آزادسازی سواحل دولت تنها حرف نزد و ابتدا از خود شروع کرد این در حالیست که دولت‌های قبلی فقط موضوع را مطرح می‌کردند همچنین در بحث حواشی رودخانه کرج نیز دولت محکم ایستادگی کرد. اگر کاری در این دولت انجام شده که ضد محیط زیست باشد و ما جلوی آن را نگرفته باشیم، مصداقی بگویید حتماً اجرا می‌کنیم.

سلاجقه در خصوص پتروشیمی بهبهان گفت: در بحث پتروشیمی بهبهان تمام دولت در کنار محیط زیست قرار گرفت. وی با تاکید بر میثاق اعضای هیات دولت مبنی بر اینکه هیچ پروژه‌ای بدون مجوز محیط زیستی اجرا نشود، مقابله با ساخت پتروشیمی بهبهان را حاصل همین مساله دانست. فارس و الف

 

بیشتر بخوانید:
آثار تکان دهنده پتروشیمی بر انسان و محیط- گزارش کامل سلامت نیوز در خصوص پتروشیمی بهبهان