حمید حسینی بیست و هشتمین کاندیدای بهبهان شد

به گزارش بهبهانما، حسینی به کورس انتخاباتی بهبهان پیوست.

سید حمید حسینی ، دقایقی پیش با حضور در ستاد انتخابات شهرستان به عنوان کاندیدا نام نویسی کرد.

حسینی بیست و هشتمین کاندیدای بهبهان است