شایعه ای که قوت گرفت

نامزد احتمالی بهبهان از اهواز کاندیدا می شود؟

تا این لحظه صحت خبر فوق به تایید بهبهانما نرسیده ولی با توجه به ثبت نام اکثر کاندیدا در انتخابات و عدم حضور حسینی ، این شایعه قوت پیدا کرده است.

به گزارش بهبهانما، اخیرا شایعه ای در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه حمید حسینی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی از اهواز نام نویسی خواهد کرد.

تا این لحظه صحت خبر فوق به تایید بهبهانما نرسیده  ولی با توجه به ثبت نام اکثر کاندیدا در انتخابات و عدم حضور حسینی ، این شایعه قوت پیدا کرده است.

حضور حمید حسینی از ماه ها قبل در مراسمات مختلف شهرستان نشان از کاندیداتوری وی در حوزه انتخابی شهرستان داشت ولی ظاهرا وی از شرکت در انتخابات این حوزه منصرف و قصد ثبت نام در حوزه اهواز کرده است./