حمایت از کالای ایرانی

حمایت از اقتصاد ملی در زیر چتر گفتمانهای تحلیلی و انتقادهای سازنده،فرجام آن ایجاد فرصت های شغلی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات است.
آن هنگام که تولید کنندگان داخلی ،کیفیت برتر و قیمت پایین تر کالا را در دستور عملیاتی خویش قرار داده ،مشتریان ،جایگزینی کالاهای ایرانی را نسبت به کالاهای خارجی ،در اولویت قرار می دهند.صدای مشتری نسبت به کیفیت و ارائه خدمات کالای ایرانی ،راهکار عملیاتی برون رفت از نقطه اضمحلال تولید کننده داخلی است.

دکتر پاداش اظهار داشت ،اصلاح این رفتار غلط اجتماعی ،که اهم نگاه آن ،مصرف کالای خارجی و نگاه یک جانبه گرایی در باب استفاده از برندهای خارجی است،هنگامی که در قلم نوشتار و بیان ،تیک اجرایی را به خود اختصاص می دهد،که کار فرهنگی و تبلیغات گسترده تصویری و شنیداری در باب مزیت خرید کالاهای ایرانی، صورت گیرد.

باید دستگاههای اجرایی ،همچون وزارت بازرگانی ،کالاهای خارجی بدون کیفیت را شناسایی نموده و از طریق اتخاذ سیاست های گمرکی مناسب،فروش بی رویه و بدون ساختار صحیح را مانع شود، و چرخ کارخانجات صنعتی ایران را با ارائه راهکارهای مناسب،فعال نموده ،و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال پایدار را برای کشور به ارمغان آورد.

فقط تولید و مصرف کالای ایرانی، رمز برون رفت از تورم و رکود کشوریست.

همچنین ایشان اظهار داشتند،در واقع اگر بسترسازی و فضای مناسب رقابت کامل و سالم در باب تولید کالای ملی و حمایت همه جانبه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نهادهای زیربط صورت گیرد،فرصت سرمایه گذاری خصوصی و ارائه همه ظرفیت های ممکن ،در کشور مهیا می شود،که این مهم ،چرخش نقدینگی کشور و حذف خروج ارز از کشور را به ارمغان می آورد.

این دانش آموخته دوره دکتری مدیریت صنعتی نجف آباد اصفهان،در باب موارد فوق، صراحتا عنوان می نماید که در صورت اجرایی نمودن موارد فوق ،رونق اقتصادی و بازار پویا در کشور ،سبب خواهد شد.

مصرف بیش از حد کالای خارجی ،بیکاری جمعیت فعال کشوری ،تهدید و امنیت اجتماعی کشور و بروز ناهنجاریهای اخلاقی ،کاهش سن امید به زندگی و رکود و تورم اقتصادی را شامل می شود.

امیر پاداش

کد خبر : 11298