شلوغ ترین روز ثبت نام

حاشیه نویسی بهبهانما از روز چهارم ثبت نام

حضور 7 کاندیدا از طیف های مختلف سیاسی و حامیان آنها نقطه تفاوت روز چهارم با دیگر روزها بود.

روز چهارم ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه بهبهان جز شلوغ ترین روزها بود. حضور 7 کاندیدا از طیف های مختلف سیاسی و حامیان آنها نقطه تفاوت روز چهارم با دیگر روزها بود.

1- از اوایل صبح آقای سیدی بهمراه جمعی حدودا 40 نفره وارد فرمانداری شد ، که پس از تذکرات مسئولین فقط تعداد مشخصی بهمراه وی وارد ستاد انتخابات شدند و مابقی همراهان در فضای سبز فرمانداری مستقر شدند. کاندیدای محترم دیگر نیز ضمن تماس با تحریریه بهبهانما اذعان داشتند که جهت رعایت قانون و مقررات انتخاباتی از همراهی حامیان خود جهت حضور در ستاد ممانعت کرده اند.

2- راهداری و آقامیری بترتیب نفرات دوم و سوم امروز بودند. آقای راهداری با دو نفر همراه و آقای آقامیری با 5 نفر همراه که عمدتا از جوانان بودند در ستاد انتخابات شهرستان حاضر شدند.

3- آخرین مدرک تحصیلی آقای راهداری از دانشگاه پونا هندوستان بود که این نیز از جمله اتفاقات در نوع خود جالب روز چهارم بود.

4-بهروز مشهدی خبرنگار بهبهانی و آقای نیکبخت نفرات چهارم و پنجم امروز بودند، که البته آقای نیکبخت در بین مراحل ثبت نام ، فعلا از ادامه کار منصرف شده است.

5-حدود ساعت یک بعد از ظهر محمود رضا ضرغامی کاندیدای سابق شهرستان بهمراه همسر خود و دو نفر دیگر در ستاد انتخابات شهرستان حضور یافت. بنا بر اطلاع خبرنگار بهبهانما ظاهرا دلیل همراهی همسر آقای ضرغامی تقارن روز ثبت نام با سالروز ازدواج حضرت خدیجه(س) با پیامبر اکرم(ص) بوده است. ضرغامی به اعضای ستاد انتخابات شاخه ای گل نرگس تقدیم می کرد.

6- بعد از ثبت نام آقای ضرغامی ، خبر رسید فرماندار سابق بهبهان از ستاد وزارت کشور در تهران برای شرکت در انتخابات حوزه بهبهان ثبت نام کرده است، حرکتی که – شاید بخاطر اتفاقاتی که در زمان تصدی و تودیع باذلی از فرمانداری بهبهان اتفاق افتاده بود – کمی قابل پیش بینی بود.

7- در حالی که کار اعضای ستاد انتخابات در حال اتمام بود گزینه ای غیر منتظره با حضور در ستاد انتخابات شهرستان ، به عنوان کاندیدا ثبت نام کرد. شاهرخ بهادر قنواتی 68 ساله،  با سابقه چندین دوره شرکت در انتخابات مجلس ، یکبار دیگر در انتخابات شرکت کرد.