دقایقی پیش

ثبت نام راهداری و آقامیری در انتخابات

به گزارش بهبهانما، دو نفر دیگر به کاندیدای حوزه بهبهان اضافه شد.

راهداری ، استاد دانشگاه تهران و آقامیری شهردار سابق با حضور در ستاد انتخابات شهرستان ثبت نام کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی می شود.