توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در صنایع بهبهان

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، سعید عدالت بهبهانی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهبهان ضمن ارائه گزارشی از ظرفیت ها و توانمندی های و روند فعالیت های مرکز در بخش های مختلف گفت: به منظور توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در صنایع گاز و اشتغال شهرستان و اولویت آن ضروری است دو دستگاه با هم تعامل بیشتری داشته باشند.
در این دیدار دانش پژوه سرپرست مدیریت طرح سایت پالایشگاه بیدبلند 2 و شرکت پویا نصب پارس ضمن ابراز قول بررسی موضوع و همکاری طرفین در جهت امر آموزش و جذب نیروهای ماهر و آموزش دیده با توجه به راه اندازی فاز اول پالایشگاه در آینده نزدیک خاطر نشان کرد: در آینده نزدیک نیازهای آموزشی پالایشگاه به مرکز فنی و حرفه ای اعلام و از نزدیک از امکانات و مجموعه فعالیت های مرکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید خواهد شد.

مقرر شد پس از اعلام نیروهای مهارت دیده و رشته های اعلام شده با هماهنگی فرمانداری محترم و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی افراد مورد نیاز پالایشگاه دوره های مهارتی تعریف شود.