با تایید شورای عالی انقلاب فرعنگی صورت گرفت:

تبدیل حکم سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان به ریاست

حکم سرپرستی دکتر احمد اسماعیلی، با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان تبدیل شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تایید حکم تعدادی از روسای دانشگاه‌ها در کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: ۲۴ رییس دانشگاه که ۶ نفر روسای دانشگاه های علوم پزشکی هستند و ۱۸ نفر روسای دانشگاه‌های آموزش عالی کشور هستند مورد تایید هیات منتخب شورا قرار گرفت.

پیرو این گزارش حکم سرپرستی دکتر احمد اسماعیلی، با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان تبدیل شد.

روسای مراکز آموزش عالی پس از انتصاب از سوی وزیر علوم یا بهداشت یک دوره شش ماه را به عنوان سرپرست فعالیت می‌کنند تا حکم آنها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تایید برسد. پس از تایید شورا، حکم سرپرستی به ریاست تغییر می‌کند.