تاسیس شورای صنفی اساتید دانشگاه

به گزارش پایگاه خبری ” بهبهانما “، به نقل از موج چهارم، در آخرین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز، از سوی اعضای این هیات تاسیس شورای صنفی کارکنان و اساتید دانشگاه به تصویب رسید.

گفتنی است شورای صنفی کارکنان به منظور تحقق و تقویت حضور آنان در امر تصمیم گیری، مشارکت و همکاری در جهت نیل به اهداف دانشگاه، بهبود سیستم ‎های سازمانی، حفظ حقوق معنوی و مادی کارکنان، ایجاد بستر مناسب به منظور افزایش کارایی، خلاقیت و ارتباط متقابل بین کارکنان و مدیریت دانشگاه تاسیس می شود. بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه های بهینه سازی و بهره وری نظام اداری دانشگاه، زمینه سازی و تلاش در جهت ارتقاء شان، منزلت و امنیت شغلی کارکنان، بررسی و شناخت مشکلات کارکنان در زمینه های اداری، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، رفاهی و ارائه راهکار به دانشگاه و پیگیریهای لازم، انعکاس انتظارات و نظرات مدیریت دانشگاه به کارکنان از طریق شورای صنفی، ایجاد زمینه های مشارکت و همکاری در امور آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد ارتقاء کارآیی و سطح علمی کارکنان دانشگاه از دیگر اهداف تشکیل این شوراست. قرار است اعضای شوراهای صنفی کارکنان و اعضای هیات علمی در قالب دو تشکل مجزا، تعیین شده و اساسنامه آنها تهیه و تدوین شود.

کد خبر : 2906