صبح امروز

بیست و سومین کاندیدای انتخابات نام نویسی کرد

به گزارش بهبهانما.، لحضاتی پیش بیست و سومین کاندیدای بهبهان ثبت نام کرد.

عزیزالله بابلی بهمئی ، با حضور در ستاد انتخابات شهرستان ، ثبت نام خود را قطعی کرد.

بابلی ، کاندیدای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران است .

در سوابق وی، استادی دانشگاه فرهنگیان تهران دیده می شود.

اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی می شود.