بهبهان نیوز از دسترس خارج شد

به گزارش پایگاه خبری ” بهبهانما “،  چند ساعتی است که پایگاه خبری بهبهان نیوز به علت مشکلات مربوط به دامنه از دسترس خارج شده است، تا لحظه تنظیم این خبر همچنان این پایگاه خبری از دسترس عموم خارج است.

پایگاه خبری بهبهان نیوز در 24 شهریور 93 از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مجوز فعالیت گرفته است.

1429863574560

بهبهان نیوز از دسترس خارج شد