مصاحبه اختصاصی بهبهان‌ما با سرپرست دانشکده علوم پدشکی

بهبهان؛ قطب درمانی جنوب‌شرق خوزستان

با بهره‌برداری از پروژه‌های فعال حوزه درمان، زنجیره درمان‌های تخصصی و فوق تخصصی در بهبهان تکمیل و این شهرستان بدلیل دارا بودن پتانسیل‌های لازم، به قطب درمانی جنوب شرقی استان خوزستان تبدیل خواهد شد.

دکتر رمضان احدی سرپرست دانشکده علوم پزشکی بهبهان در مصاحبه اختصاصی با بهبهان‌ما گفت: بیمارستان ولیعصر(عج) دارای ۲۱۰ تخت مصوب است که از این تعداد ۱۲۰ تخت بیمارستانی در حال استفاده می‌باشد.

وی افزود: ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بلوک A این بیمارستان در قالب مناقصه در نظر گرفته شده است که شامل ۹ اتاق عمل، ۳۷ تخت ICU مدرن، ۱۰ تخت سوانح سوختگی و ۱۰ تخت توانبخشی است.

احدی ضمن تقدیر از عملکرد خیرین بزرگوار، در خصوص روند تکمیل بیمارستان قلب بهبهان گفت: این بیمارستان با پیش بینی ۷۵ تخت بیمارستانی، ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و شامل بخش‌های اورژانس، تحت نظر، CCU، جراحی قلب، آنژیوگرافی است.

وی افزود: با بهره‌برداری از پروژه‌های فعال حوزه درمان، زنجیره درمان‌های تخصصی و فوق تخصصی در بهبهان تکمیل و این شهرستان بدلیل دارا بودن پتانسیل‌های لازم، به قطب درمانی جنوب شرقی استان خوزستان تبدیل خواهد شد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی بهبهان به موفقیت اخیر این دانشکده در پذیرش دانشجوی پزشکی اشاره کرد و در خصوص برنامه‌های آتی این مجموعه گفت: در حال حاضر سه دانشکده پیراپزشکی، بهداشت، مامایی و پرستاری فعال هستند که با راه اندازی دانشکده پزشکی بهبهان امکان ارتقا دانشکده به دانشگاه از دلایل توجیهی کافی برخوردار خواهد شد.

نویسنده: سارا اشتهار