برگزاری آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

به گزارش بهبهان ما به نقل از دانشکده علوم پزشکی بهبهان: معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آقای خوبانی درباره آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی بهبهان گفتند : با توجه به درخواست های متعدد متقاضیان و حس دغدغه مندی ، استخدام بصورت شرکتی می باشد و تنها از طریق شرکت در آزمون انجام می شود.
آقای خوبانی همچنین اظهار داشتند : با اشاره بر لزوم دقت در شناسایی واجدین شرایط بمنظور رعایت عدا و انصاف در جذب و بکارگیری ، پس از چندین ماه مطالعه و بررسی و همچنین رایزنی های لازم جهت اخذ و صدور مجوز استخدام بوسیله شرکت ها و موسسات برگزار کننده آزمون، مقرر گردید ثبت نام آزمون از تاریخ ۱۸ بهمن ماه سال جاری به مدت ۱۰ روز لغایت ۲۸ بهمن ماه سال جاری با راهنمایی دفترچه آزمون ، تنها از طریق ثبت نام الکترونیکی ، فقط از طریق سایت : http://avasalamat.org
انجام گردد و دفترچه آزمون نیز به پیوست مطلب ضمیمه شده است

آقای خوبانی در پایان موکدا افزود : متقاضیان محترم با مطالعه دقیق دفترچه آزمون از جزییات واجدین شرایط و مواد درسی آزمون و همچنین نحوه ی برگزاری آزمون اطلاعات خود را تکمیل کنند و در نظر داشته باشند که تنها مرجع ثبت نام انحصار آدرس
سایت : http://avasalamat.org .
میباشد و هیچ سایت دیگری برای ثبت نام مورد قبول و وثوق نیست

فایل دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کلیک نمایید : /Portals/0/%20%20%20-%20%20%2018%20.pdf

کد خبر : 11934