با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی

نخستین رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان انتخاب شد

به گزارش بهبهانما، با اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر سید منصور سید نژاد رسما رئیس دانشگاه بهبهان شد.

به گزارش فارس ، به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: در نهمین جلسه کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها که با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، روسای دانشگاه‌های اصفهان، مازندران، شهید باهنر کرمان،صنعتی اراک و صنعتی خاتم الانبیاء(ص) انتخاب شدند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: با رای مثبت اعضاء، هوشنگ طالبی حبیب آبادی به عنوان رئیس دانشگاه اصفهان، سیدخلاق میرنیا به عنوان رئیس دانشگاه مازندران، محمدعلی طاهر به عنوان رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، محسن نجفی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی اراک و سیدمنصور سیدنژاد به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) انتخاب شدند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن آرزوی توفیقات الهی برای روسای انتخاب شده در مسیر انجام وظیفه خود گفت: کار انتخاب روسای باقیمانده دانشگاه‌ها با سرعت و دقت در حال پیگیری است.

کد خبر : 5162