بازیکن بهبهانی در آستانه پیوستن به ختافه اسپانیا

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما،بهنام برزای با نامه رسمی باشگاه اسپانیایی ختافه برای حضور در این تیم مواجه شد.

به گفته مدیربرنامه های بهنام برزای، نامه دعوت نامه برزای، از تیم ختافه اسپانیا، طی دو نامه یکی به دست فدراسیون برای صدور ویزا و دیگری به دست باشگاه استقلال برای صدور رضایتنامه و مجوز حضور در این تیم اسپانیایی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار طرفداری، ختافه ای ها که چند هفته پیش هم خواهان حضور کاپیتان و مهاجم تیم ملی امید شده بودند، اکنون این کار را به طور رسمی انجام داده اند و خواستار حضور بهنام برزای در تمرینات تیم ختافه شدند و قرار شده است، در این خصوص افشارزاده و بهرام امیری با مدیربرنامه های برزای جلسه ای برگزار کرده اند و قرار شده است، افشارزاده با مظلومی صحبت های خود را در این زمینه انجام دهد و در صورت توافق مظلومی این انتقال صورت خواهد گرفت.

این در حالیست که بهنام برزای، مهاجم خوزستانی استقلال، متولد 1371در شهرستان بهبهان بوده و آینده خوبی برای حضور در فوتبال اروپا دارد.