اهدای عضو جوان ۳۵ ساله بهبهانی

: با فداکاری خانواده این ایثارگر، سی امین اهدا عضو یزد در سال جاری در بیمارستان شهید رهنمون یزد به وقوع پیوست.

اهدای عضو یک جوان بهبهانی که دچار مرگ مغزی شده بود جان سه نفر را نجات داد.

رئیس اداره فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: با رضایت خانواده اعضای بدن مرحوم سید فرشاد دوست دار ٣٥ ساله ساکن بهبهان به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر پورشمسی ادامه داد: با این اقدام خداپسندانه کبد و یک کلیه این ایثارگر حیات در بیمارستان شهید صدوقی یزد اهداد شد. وی گفت: کلیه دیگر در بیمارستان ابوعلی سینا صدرا نجات بخش جان هموطنان شد.

وی تصریح کرد: با فداکاری خانواده این ایثارگر، سی امین اهدا عضو یزد در سال جاری در بیمارستان شهید رهنمون یزد به وقوع پیوست.

 

بیشتر بخوانید:
دومین مورد اهدای عضو در سال جاری در بهبهان