اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در بهبهان

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما به نقل از خبرگزاری صدا وسیما ، مسئول اداره فراهم آوری و پیوند اعضای دانشکده علوم پزشکی بهبهان گفت: 2 کلیه و یک کبد این بیمار مرگ مغزی پس از جداسازی برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.

آقای داسنه افزود : این مرد 44 ساله دو شب پیش بر اثر عارضه مغزی به کما رفته و دچار مرگ مغزی شده بود .