انتصاب جدید در دانشگاه خاتم الانبیا(ص)

به گزارش بهبهانما، طی احکام جداگانه معاونت آموزش و پژوهشی و مدیر طرح و برنامه دانشگاه منصوب شدند.

طی حکمی از سوی دکتر سید نژاد رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا ، دکتر محمد فرجی به سمت معاونت آموزش و پژوهشی این دانشگاه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است : با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ وضعیت آموزشی به سمت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه به مدت 2 سال منصوب می شوید.

دکتر محمد فرجی ریاست مجتمع آموزش عالی بهبهان را در کارنامه کاری خود دارد.

همچنین در حکم دیگری خانم دکتر سمیه دهداری به سمت مدیر طرح و برنامه دانشگاه منصوب شد.